19 Mart 2010 Cuma

Asker kaçakları Anayasa değişikliğini destekler

Askerlik çoğu erkek için büyük bir beladır. Askere gitmemek ya da en azından geç gitmek isteyen milyonlarca kişi üniversitelere girerken, hatta kimisi yüksek öğretimine sadece askerden kaçak için devam eder.

Askerden kaçmak pek mümkün olmasa da bazı şekillerde daha kısa süre askerlik yapılabiliniyor. Ancak çoğu kişi için şu ara en beklenen haber bedelli askerliğin çıkması. IMF ile de anlaşma yapılmaması bedelli askerlik kanalıyla devletin para kaynağı yaratabileceği iddialarını gündeme getirdi.

Askerden kaçmak isteyenleri ilgilendiren son gelişme ise AK Parti’nin Anayasa’nın bazı hükümlerini değiştirmek için hazırladığı pakette. Bu madde mahkeme kararı olmadığı sürece kişilerin yurtdışına çıkışlarının engellenmemesi yolunda.

Yaşı 30’a yaklaşan ve askerliğini tecil ettirememiş olan erkeklere pasaport verilmediği veya süresini uzatmasına izin verilmediği düşünülürse, bu madde değişikliği asker kaçaklarına da yarayacak gibi.

Tabii pakette yer alan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) bazı üyelerinin Meclis’ten atanmasına ilişkin değişiklikle, memurların grev hakkının anayasal koruma altına alınması gibi bu maddede değişebilir.

Esasında maddenin çıkışında vergi borcu olan iş adamları düşünülüyor. Sonuçta iş yapmak için yurtdışına gitmek isteyen ancak vergi borçları olduğu gerekçesiyle havalimanı kapısından dönen iş adamları bu şekilde artık rahatlıkla seyahat edebilecek.

Askerlik zamanı gelmiş erkekler de aynı madde sayesinde yurtdışına çıkıp, ister okuyabilir isterse bir iş bulabilir. Bunun askerliğe bir dezavantajı var mı peki? Kesinlikle yok. Sonuçta askeriye bir kişi eksik eğitim yapacak. Güneydoğu’da da profesyonel askerlerin görev yaptığı düşünülünce, yeni değişikliğin yakında profesyonel askerliğe geçişin bir aşaması olduğu düşünülebilinir.

İstemeyen erkeklerin askere gitmemesinin esasında kimseye bir zararı yok. Ordu bir askeri beslemek, bakmak zorunda kalmayacak. İşi gücü olan biri her şeyini kaybetme korkusuyla askerlik görevini yapmayacak. Ancak “her Türk asker doğar” inancının yıkılması için biraz daha zaman var gibi.